Эрчим хүчний
төвлөрсөн бус
арилжаа

SURGE төсөл нь блокчэйн технологи, төвлөрсөн бус санхүүгийн систем (DeFi), Засгийн газраас баримталж буй эрчим хүчний бодлого, уламжлалт дэд бүтцийн санхүүжилтийн огтлолцол дээр суурилна.

Яагаад SURGE гэж?

Эрчим хүчний аюулгүй байдал

SURGE-ийн цахилгаан станц нь олон арван жилийн турш ОХУ болон БНХАУ-аас эрчим хүчний хувьд хамааралтай байсан Монгол Улсад цахилгааны бие даасан, тогтвортой үйлдвэрлэлийг хангахад чиглэнэ.

 

Хямд эрчим хүч

WATT токен нь эрчим хүчтэй холбоо бүхий хэрэглээний токен бөгөөд Surge цахилгаан станцын үйлдвэрлэж буй эрчим хүчний бодит эх үүсвэрийг төлөөлнө. WATT токенд суурилан үйлдвэрлэж буй койн нь цахилгаан станцын үйлдвэрлэж буй эрчим хүчийг хөнгөлөлттэй үнээр арилжихад ашиглагдана.

 

Эрчим хүчний хуваарилалт

Эрчим хүчний нэг ватт бүр нь эрэлт, нийлүүлэлтээр тодорхойлогддог зах зээлийн журмаар SURGE арилжааны талбараар дамжуулан цахилгаан эрчим хүчийг P2P журмаар арилжих боломжийг бүрдүүлэх юм. Энэхүү систем нь Surge цахилгаан станц төдийгүй өргөн цар хүрээ бүхий эрчим хүчний боломжит бусад эх үүсвэрээс цахилгаан нийлүүлэх бололцоог бүрдүүлэх бөгөөд эрчим хүчний хангалттай нөөц бүхий сүлжээнүүдээс цахилгааны нэмэлт шаардлага бүхий хэрэглэгчдэд нэг эх үүсвэрт найдахгүйгээр шууд хуваарилах үр ашигтай шийдлийг бий болгоно.

SURGE юунаас бүрдэх вэ?

SURGE төслийн цахилгаан станц

SURGE төслийн цахилгаан станц нь Улаанбаатар хотоос 1016 км зайд орших Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд байгуулагдана. Энэхүү бүс нутаг нь төмрийн хүдэр болон нүүрсний арвин нөөцтэй ч дэд бүтэц сул учраас эдийн засгийн хөгжил хүрээгүй байдаг. SURGE станцын үйлдвэрлэх эрчим хүчийг ойролцоох Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймагт нийлүүлэх бөгөөд ингэснээр эдгээр аймагт аж үйлдвэрлэл хөгжих бололцоо бүрдэх юм.

WATT токен

SURGE төсөл нь эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг бүсийн, худалдааны болон аж үйлдвэрийн өсөлтийг хангах эдийн засгийн үнэ цэнтэй бүтээмж болгон хувиргах найдвартай тогтолцоог бий болгохын тулд хоёр-токент системийг бий болгоно. WATT токен нь 60 МВт-ын хүчин чадал бүхий SURGE дулааны цахилгаан станцын үйлдвэрлэх эрчим хүчээр солих боломжтой цахилгааныг илэрхийлнэ.

WATT Marketplace

Санхүүгийн оролцооны хэрэгсэл хэлбэрээр байгуулагдах, блокчэйн технологид суурилсан энэхүү платформ нь эрчим хүч эзэмшигч хооронд шууд (P2P) арилжихад чиглэгдсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын баталгаа бүхий SURGE цахилгаан станцын үйлдвэрлэх эрчим хүч болон түүнд суурилсан токен нь ил тод, тэгш хүртээмж бүхий эрчим хүчний зах зээлийг бүрдүүлэх бололцоог бий болгоно.

Team

А.Анар

Хамтран үүсгэн байгуулагч

Эрик Чой

Техникийн зөвлөх (Блокчэйн & Токен Экономикс)

Медиа

Б.Алтангэрэл: "Surge" бол Монгол Улсын хувьд стратегийн ач холбогдолтой төсөл

Дэлгэрэнгүй

Бизнес төлөвлөгөө - Эрчим хүчний дэд бүтцийн төвлөрлийг сарниах нь

Дэлгэрэнгүй